Jesaja 61:1
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

aanbidding in huiselijke sfeer
Aanbidding in huistelijke sfeer

Nieuw op agenda

B4J 2017 12 13 case for christ 400x565 evenement aanmelden
Klik hierboven voor
aanmelden eigen evenement!

.

WELKOM !

Welkom op de nieuwe website van Brabant voor Jezus.

Er is hard gewerkt om deze site telefoon en tablet vriendelijk te maken. Er zijn onderdelen verwijderd maar er zijn ook zaken toegevoegd. Met name op het gebied van bijbelstudies zijn er toevoegingen. Naast de studies die er al waren en die qua onderwerpen verder uitgebouwd zullen gaan  worden is er ook meer onderscheid gemaakt door een optie met "De Bijbel" en "Overige thema's" toe te voegen. Hierdoor wordt het mogelijk nog meer dan alleen maar Bijbelstudies toe te voegen zodat er een nog breder gebied aan onderwerpen op deze site geplaats zal kunnen worden. Op dit moment is er slecht sprake van een klein opzetje hiervan. Er zullen in de toekomst echter vele artikelen bij gaan komen. Een aantal nieuwe artikelen en studies zijn reeds in de maak.

De volgende wijziging is een verbetering van de mogelijkheden om evenementen door andere partijen dan alleen Brabant voor Jezus aan te melden voor de nieuwsbrief en/of op deze site. Het doel van deze site is om een platform te vormen voor alle Christenen in Brabant. Daarbij dus de bedoeling om geen onderscheid te maken tussen allerlei Christelijke stromingen.
Het is juist onze wens dat deze stromingen van ekaar gaan zien wat er zoal gedaan wordt, elkaar hierin gaan vinden en elkaar hierin ook gaan waarderen. Er zijn namelijk veel zaken waardoor al die verschillende stromingen zich van elkaar onderscheiden, maar er is er maar één die ons allen bindt en dat is ons geloof in de opgestane HEER Jezus Chistus.