Jesaja 61:1
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de 
zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

Laatste nieuws
Vanaf 1 maart is er een enquête toegevoegd om te onderzoeken welke sprekers interesant kunnen zijn om uit te nodigen. Het plan is om in de toekomst meerdere onderzoeken plaats te laten vinden.

Jezus Redden van God
 
 

Vorige evenementen Brabant voor Jezus

  • Matthijn Buwalda
  • Reni & Elisa
  • Sela
  • Martin Koornstra & WePraise
  • Martin Brand on tour
  • Marcel & Lydia Zimmer
  • Ga naar archief
  • Archief

ENQUÊTE

Invullen van enquête

Vul onze korte enquête hier in en vertel ons welke spreker en welke artiest je graag bij ons in Waalwijk mee zou willen maken.

 

 

 

Sponsors

Medewerker login