Martin Brand 2013
Martin Brand 2013

Artikel bronnen

 

appie

cip logo

weetlogo

zoeklicht

Bovenstaande logo's bevatten een link naar de website waarvan op deze site artikelen zijn overgenomen.
Indien wij artikelen overnemen gebeurd dit altijd met vermelding van de bron.
Naast dat wij verzamelen wat voor u als lezer kan helpen het geloofsleven op te bouwen, hopen wij hiermee u ook te helpen aan bronnen die u verder kunnen helpen in die gebieden waar uw interesses liggen.
God is geen concurrent van zichzelf en wij nodigen u dan ook graag uit om in uw zoektocht deze andere sites ook te bezoeken.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Regenboog

Zoals iedereen weet dat zwart staat voor de dood, zo heeft elke kleur zijn betekenis. Voor hen die zich daar voor interesseren, bijvoorbeeld omdat ze met vlaggen of vaandels zwaaien in hun kerk hier een overzicht van de kleuren zoals ik ze zelf op internet gevonden heb.

Zelf ben ik een aantal lijsten tegen gekomen op het internet waarbij ik merkte dat niet elke kleur op elke lijst ook voorkwam. Bovendien bleek dat niet achter elke kleur alle betekenissen stonden.  Om die reden heb ik gemeend deze lijsten te combineren om zodoende de meest volledige lijst te creëren. Mocht het gebeuren dat u een onvolkomenheid ziet of van mening bent dat er iets niet klopt, graag contact opnemen via ons contactformulier.

KLEUR   BETEKENIS
Wit   - Reiniging en heiliging
- Vergeving
- God als alwetende Raadgever
- Vrede - Overgave
- Brood (geestelijk en natuurlijk)
- Lichaam van Christus - de bruid
Roze   - Herstel van relaties (Maléachi 4:6)
- Mengeling van het bloed en de Heiligheid van God
- De liefelijkheid van God
- Laat een stuk zien van de Vader
- Hiermee kom je op je bestemming
Rood   - Vergeving, reiniging van zonde
- Genezing (bevrijding)
- Bescherming
- Gods Liefde, Jezus' offer
- Vrede (met God - geestelijk)
- Majesteit, Jezus is Koning en Hogepriester
- Gods belofte
- Overwinning, redding
- Vuur
Donkerrood   - Rijkdom
- Overvloed
- Gevuld met de Heilige Geest
 Paars / Purper   - Overwinning
- Jezus' offer (onze redding)
- Zijn leiden - offer
- Macht en autoriteit (Koningschap)
- Priesterschap, dienstbaarheid
Blauw   - Hemel en hemelse genade
- Strijd in de hemelse gewesten
- De Heilige Geest, levend water
- Kracht (geestelijke)
Groen   - (Nieuw) leven
- Belofte
- Herstel, vernieuwing
- Hoop
- Lichamelijke en innerlijke genezing (bevrijding)
- Genade / Hosanna
- Vruchtbaarheid
Smaragd groen   - Aanbidding
Olijf groen   - Olie van de Heilige Geest
- Zalving over de gemeente  (Ps.133; Ps.23:5)
- Zalving over je roeping (Ps.92:11)
Goud   - Gods glorie en Goddelijkheid
- Heiligheid
- Gods aanwezigheid/tegenwoordigheid
- Gods voorziening
- Loutering / zuivering
- Wijst op het komende nieuwe Jeruzalem
- Voorbede / Lofprijzing
Zilver   - Gods voorziening (financieel)
- Loutering / zuivering
- Verlossing
- Onze gaven aan Hem
- Zijn gaven aan ons (talenten)
Geel   - Vreugde / blijdschap / feest
- Jezus als licht der wereld (louter goedheid, gerechtigheid, waarheid
- Gods Woord
- In het licht brengen / ontmaskering
- Roeping
- Kracht
- Wapen in geestelijke strijd
- Lofprijzing
Oranje   - Lofprijzing, voor het vuur van de Heilige Geest
- Vreugde door de Heilige Geest
- Overwinnig op depressie
Koper / brons   - Kracht (lichamelijk)
- Schuldbelijdenis
- Verootmoediging
- Bekering
- Reiniging
- Vergeving
Regenboog   - Verbondsteken
- Gods trouw
- Gods zorg en beloftenvoor ons
- In Gods nabijheid
Oranje + geel + rood
(in combinatie)
  - Vuur van de Heilige Geest
Bruin / grijs   - Berouw
- Verootmoediging
Zwart   - Zonden
- Dood

Ake van Andel

Dit delen:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter