Martin Brand 2013
Martin Brand 2013

Artikel bronnen

 

appie

cip logo

weetlogo

zoeklicht

Bovenstaande logo's bevatten een link naar de website waarvan op deze site artikelen zijn overgenomen.
Indien wij artikelen overnemen gebeurd dit altijd met vermelding van de bron.
Naast dat wij verzamelen wat voor u als lezer kan helpen het geloofsleven op te bouwen, hopen wij hiermee u ook te helpen aan bronnen die u verder kunnen helpen in die gebieden waar uw interesses liggen.
God is geen concurrent van zichzelf en wij nodigen u dan ook graag uit om in uw zoektocht deze andere sites ook te bezoeken.

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Bestaat God

Citaat Somerset Maugham: The Summing up.
"Als men het bestaan van God en het hiernamaals als te twijfelachtig ter zijde schuift..moet men helderheid verkrijgen over de vraag waartoe het leven dient. Als de dood aan alles een einde maakt, als ik geen hoop voor het goede, noch vrees voor het kwade hoef te koesteren, moet ik mijzelf afvragen waartoe ik hier ben en hoe ik mijzelf onder deze omstandigheden moet gedragen.

Het antwoord is duidelijk maar zo onverteerbaar dat de meesten het niet onder ogen willen zien. Het leven heeft geen betekenis en dus...heeft het leven geen zin."

Citaat Jean Paul Sartre: Walging.
"Het was waar, ik was me altijd bewust geweest - ik had geen enkel recht om te bestaan. Mijn komst op de wereld berustte op toeval, ik bestond als een steen, een plant, een microbe. Ik kon alleen maar een inconsequent gezoem bij mezelf voelen. Ik dacht...we zijn hier aan het eten en drinken om ons kostbare bestaan te behouden, en er is niets, niets, absoluut geen...enkele reden voor het bestaan."

Eén van de meest gehoorde opmerkingen tijdens evangelisatie is: "God bestaat niet" of "Ik heb God niet nodig, ik bepaal zelf wel hoe ik leef". We zijn inderdaad, zoals geleerden wel zeggen, in een post-christelijk tijdperk terecht gekomen. Iedereen doet wel van alles maar het "Goddelijk" kader ontbreekt. Het denken is atheïstisch en humanistisch gefundeerd. Hedonisme, de hang naar genot en plezier, is in de plaats gekomen van het God dienen in alles wat je doet. "Ik ben", schijnt de hedendaagse mens te denken, "zelf God. IK ben het middelpunt. De wereld is er om mij gelukkig te maken en mij te voorzien van alles wat ik daarbij nodig heb". Maar wat als dat niet lukt omdat jij niet zo veel talent hebt als je buurman, je niet zo succesvol bent als je neef? Wat als jouw huwelijk uitloopt op een scheiding en je alleen achterblijft? Hoe zit het dan met die IK als God?
Als het je niet lukt de vervulling in jezelf te vinden, ga je substituties zoeken, surrogaat "Godjes". De I phone (6, inmiddels), shoppen, auto's, fitness, daten, uitgaan en opgaan in de groep, die het dichtst bij je staat. Als je daar niet de aansluiting vindt, kan je jouw heil altijd nog zoeken in drinken, drugs en porno. Maar de leegte komt angstwekkend over je heen. De zinloosheid van het leven dringt zich op. Hoe meer je op jezelf gericht raakt, hoe sterker dat gevoel wordt.

Wat is nu de waarheid?

Hoe kunnen wij die vinden, een antwoord om richting te krijgen? We hebben nu eenmaal een "Godvormig" gat in onze ziel, zoals ik eens las. Het blijft knagen, het blijft roepen. Het stopt pas als God daar is gekomen. Wat is nu de waarheid? Wie of wat is nu de echte God en godsdienst?
Op de pleinen en plaatsen waar ik help het evangelie te verkondigen, komen we ook Jehova- getuigen tegen of Rooms-Katholieken. Of satanisten, die de boel willen verstoren. Iedereen denkt ook dan weer dat hij/zij het bij het juiste eind heeft. Wat een verwarring! Geen wonder dat mensen roepen: "Verbieden die religie. Het is één pot nat! Stoppen er mee." Maar religie en geloof is niet uit te roeien. Het atheïsme heeft dat gehoopt. Communisme en socialisme hebben dat geprobeerd. Maar hoe meer men ging onderdrukken, hoe sterker het werd.

Er zijn namelijk "reasons of the heart", die ons influisteren: "Je bent geliefd, Ik ken je. Je bent hier niet toevallig." Dat is het fluisteren van God. Daarom hebben we een ingebouwd apparaatje dat ons laat weten wanneer we verkeerd handelen. En voelen we een bepaalde rust als we goed doen. Het is te gemakkelijk om te geloven, dat iedereen wegkomt met zijn daden in dit leven. Dat de goeden niet beloond worden en de kwaden niet gestraft. Dat is pas onzin en ten diepste onrechtvaardig!

Al ons handelen heeft consequenties, al ons denken wordt waargenomen, we zijn 24/7 in beeld bij God. Voor de één is dat bedreigend, voor de andere een grote gerustheid.

God kent ons van de grondlegging der wereld en heeft een plan, een bedoeling met ieder mens.

Terug naar de vraag: "Hoe kun je nu weten wat de waarheid is?" De Enige die ooit gezegd heeft dat Hij de Waarheid is, is Jezus Christus. Van Jezus Christus heeft bijna iedereen gehoord. Onze jaartelling begint bij Hem. We zitten op 2018 na Christus zeggen we dan. Hem kun je trouwens echt ontmoeten, want Hij leeft, bestaat en bidt voor ons. Hem kun je vinden door de Bijbel te lezen. Hij stierf voor onze zonden, ons onafhankelijk van God willen zijn, net als de eerste mensen.

Erkennen dat ons leven niet van ons zelf is, dat we allemaal zijn afgeweken van Gods normen, daar begint de weg terug. Onderkennen dat het kwaad zo diep in ons zit, dat we een Verlosser nodig hebben. Dat is de Waarheid!

Is er dan ook nog een "ware" kerk zul je vragen. Ja. De ware kerk is de kerk van Jezus Christus. Maar hoe vind je die? De waarheid is ook dat ik nog geen volmaakte kerk ben tegen gekomen, maar wel dat ze allemaal een stukje hebben van de Waarheid, tenminste wanneer ze Jezus Christus belijden als de Enige Redder, waardoor een mens behouden kan worden. Alle extra's zijn additioneel en van "minor importance". De één heeft de Catechismus en de ander de Dordtse Leerregels, weer een ander gelooft in een Messiaans gedeelte; sommigen geloven in de Wederkomst en andere leggen de nadruk op dopen door onderdompeling.

Ik geloof dat de Bijbel de doorslag geeft als leidraad van wat er in de kerk dient te zijn en dient te gebeuren. Het is wel een zoektocht, het zijn schatten, die je te voorschijn mag halen, maar God geeft uiteindelijk alle antwoorden.

Het doel van het bestaan is God vinden en je bestemming in Hem vinden. Hij heeft je talenten en gaven gegeven waarmee je Hem en je medemens mag dienen en….ook zelf best mag genieten, maar met dankbaarheid naar Hem. Dat is het geheim.

Laatst mocht ik met een meisje bidden dat Jezus wilde aannemen in haar leven. Zij bad tot Jezus en werd diep aangeraakt door Zijn liefde. De tranen van vreugde kwamen te voorschijn. Het is dus echt en Hem kennen dat is het doel van het bestaan...!!!

Willem Wortel.

Ingezonden 29-01-2018

Dit delen:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter