Martin Brand 2013
Martin Brand 2013

Artikel bronnen

 

appie

cip logo

weetlogo

zoeklicht

Bovenstaande logo's bevatten een link naar de website waarvan op deze site artikelen zijn overgenomen.
Indien wij artikelen overnemen gebeurd dit altijd met vermelding van de bron.
Naast dat wij verzamelen wat voor u als lezer kan helpen het geloofsleven op te bouwen, hopen wij hiermee u ook te helpen aan bronnen die u verder kunnen helpen in die gebieden waar uw interesses liggen.
God is geen concurrent van zichzelf en wij nodigen u dan ook graag uit om in uw zoektocht deze andere sites ook te bezoeken.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
Willem Wortel

Vaak geven we  God de schuld van rampen en ziekten. Ook als we niet geloven krijgt Hij de schuld. Is dat wel zo eerlijk? Hieronder in het kort wat gedachten over deze kwestie.

Als God een goede God is waarom laat Hij dan het kwaad toe? Als God almachtig is waarom grijpt Hij dan niet in bij onrecht? Óf Hij is niet almachtig óf Hij is niet goed. Zo redeneert de ongeestelijke mens.

Er is zo veel lijden in deze wereld. Iedere uur komen er vier kinderen om door oorlog, honger, misbruik of ander geweld. Duizenden mensen per dag komen 

's avonds niet meer thuis bij hun geliefden. Honderden mensen sterven per dag aan kanker of andere levensbedreigende ziekten. "Waar is God?", zegt men dan. "Waarom laat Hij dat gebeuren? Waarom treft het kwaad zelfs 'onschuldige' mensen?"

Als eerste wil ik stellen dat wanneer men niet in God gelooft, men Hem ook niet de schuld kan geven van alle ellende. Als de wereld een ongeordende chaos is, dan is geweld en overheersing een natuurlijk gegeven. De sterkste overleeft, heeft de vruchtbaarste wijfjes en de meeste jachtgrond.

Ik heb gelezen dat in de zestiende eeuw er veel meer lijden was dan tegenwoordig. Eén op de vijf kinderen stierf voor zijn eerste verjaardag en maar de helft haalde de tienjarige leeftijd. Toch waren onze voorouders veel rustiger onder deze rampspoed dan de hedendaagse mens, die geen enkele betekenis kan geven aan lijden. Maar toen werd het geloof in God nog door praktisch iedereen beleden. Daar werd troost uit geput.

Na de industriële revolutie begon men meer te vertrouwen in het geloof in eigen kunnen en dus op de maakbaarheid van de wereld. God bleef nog wel bestaan, maar aan de zijlijn. Hij was er alleen om ons een voorspoedig en gelukkig leven te schenken.

Terug naar de stelling. Kan God zowel goed, liefdevol en almachtig zijn en ook het kwade (tot een bepaalde hoogte) toelaten? In het Bijbelboek Job krijgen we een antwoord. Hij kan kiezen om bepaalde zaken toe te laten. Laat God ons ziek worden? Neen, maar Hij kan het, net als bij Job, wel toelaten. God is soeverein.

Ook al zien wij geen redenen waarom er slechte dingen gebeuren die ons dichter bij God zouden kunnen brengen, ze zouden er wel kunnen zijn. Als God het lijden zou verdelen over alle mensen, zouden de christenen, Zijn kinderen, minder lijden horen te ontvangen. Dat gebeurt niet. Sterker nog, christenen krijgen soms veel meer voor hun kiezen dan de zondaars, zo bevestigt ook de Bijbel. Toch is het kwaad en lijden vooral bij kinderen verschrikkelijk. Het hoort niet bij Gods schepping. Ook de dood niet.

Voor al het kwaad is Jezus Christus gekomen, maar het zit zo diep in de menselijke ziel, dat wanneer Hij het allemaal in één klap zou moeten uitroeien, er niemand meer in leven bleef. "Niemand is rechtvaardig, allen hebben gezondigd", zegt Romeinen 3:23.

We zijn ons vaak niet bewust van de onpeilbare duisternis in ons zelf, ook als we geloven en christen zijn. De neigingen van het vlees zijn onvoorstelbaar.

Hoe langer je op de weg van het geloof bent, hoe meer je de onmetelijke genade van Jezus' kruisdood gaat beseffen.

Eens zal er een rechtvaardig oordeel zijn over alle misdaden en zonden, zodat we niet het recht in eigen hand hoeven te nemen, maar het oordeel aan Hem mogen overlaten.

Willem Wortel

Dit delen:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter