Jesaja 61:1
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;

Heeft u een vraag, een mededeling, een idee of een probleem te melden? Neem dan gerust contact met ons op via ons contact formulier...

Elke suggestie en/of idee aangaande een evenement of een actie is welkom en zullen wij in overweging nemen. Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat deze ook uitgevoerd gaat worden. Er zal hierover echter altijd een terugkoppeling naar u zijn.
Ook aangaande geloofsvragen zullen wij, daar waar het binnen onze mogelijkheden ligt trachten een antwoord te bieden.
Wij zijn geen hulp-organisatie. In het geval u een hulpvraag heeft zullen wij trachten u door te verwijzen naar de juiste instantie(s).