Bijbelstudies

Het Gebed:

Stoffige Bijbel

Het Gebed

De eerste studie, hier weergegeven, is "Het Onze Vader". Er zijn heel veel verschillende visies alleen al op dit standaard gebed en het onmogelijk om ze allen hier weer te geven. Zoals elders op deze site ook vermeld probeer ik die zaken te verzamelen die uw geloof  verder zou kunnen helpen.
Daarnaast is er over het bidden en het gebed nog heel veel meer te zeggen. Zo zijn er verschillende soorten en vormen van gebed. Deze zullen hier in de toekomst ongetwijfeld aan bod gaan komen.

Bijbelstudies

Op deze pagina vindt u Bijbelstudies over diverse onderwerpen. Voor zover het studies van anderen betreft zijn deze met toestemming over genomen. Aan de linkerkant (voor telefoons hierboven) kunt u een keuze maken uit een onderwerp. Elk onderwerp kan meerdere studies bevatten. Zo zijn er al vele, soms dikke, (studie-)boeken geschreven over alleen al het onderwerp gebed. Indien een studie meerdere duidelijk te onderscheiden onderdelen heeft is het vervolgens mogelijk een apart onderdeel te kiezen.

Met de hier aanwezige studies proberen wij u niet van het 'droge' studiemateriaal te voorzien maar juist van studies die u in praktische zin verder helpen het geloof verder uit te diepen en te doen groeien.

Wij wensen u veel lees- en studeerplezier toe.

B4J logo