"Alles" over Gods woord

Over Gods Woord valt heel veel te zeggen. Zoveel dat alle bibliotheken bij elkaar te klein zouden zijn. Om die reden ben ik dan ook genoodzaakt om selectief te zijn. Vandaar ook dat "Alles" tussen aanhalingstekens staat. Er valt echter wel heel veel over te verzamelen. Ik doe dan ook wel een poging om "alles" te verzamelen wat voor u interensant zou kunnen zijn en waardoor uw geloof zou kunnen groeien.

Het gaat er hierbij niet om, om zoveel mogelijk kennis over God te verzamelen. Uiteindelijk brengt alleen het hebben van kennis u niet dichter bij God. Het doel is dan ook niet om kennis te verzamelen maar om God beter te leren kennen.
Kennis maakt daar overigens wel een onderdeel van uit.