Mensen in de Bijbel

In de Bijbel komen heel veel mensen voor. Veel van de verhalen van deze mensen kennen we. Als we deze verhalen lezen zijn we ons vaak niet bewust van de tijd waarin ze leven. Evenmin hebben we in de gaten dat er soms in enkele zinnen een periode van jaren of soms zelfs tientallen jaren wordt aangeduidt.
Net zoals wij als mens elk ons eigen verhaal hebben geldt dat ook voor de personen in de Bijbel. Wie waren zij en waarom deden ze wat ze deden? Wat is er in die tijd gebeurd die soms in een enkele zin wordt beschreven? Wat deden deze mensen en waarom? Wat was hun motivatie en hoe was hun karakter? Wellicht is het interassant om deze verhalen te lezen. Misschien dat je jezelf kunt herkennen in een of meer personen in de Bijbel. Zou u de zelfde keuzes hebben gemaakt?

"Alles" over Gods woord

Over Gods Woord valt heel veel te zeggen. Zoveel dat alle bibliotheken bij elkaar te klein zouden zijn. Om die reden ben ik dan ook genoodzaakt om selectief te zijn. Vandaar ook dat "Alles" tussen aanhalingstekens staat. Er valt echter wel heel veel over te verzamelen. Ik doe dan ook wel een poging om "alles" te verzamelen wat voor u interensant zou kunnen zijn en waardoor uw geloof zou kunnen groeien.

Het gaat er hierbij niet om, om zoveel mogelijk kennis over God te verzamelen. Uiteindelijk brengt alleen het hebben van kennis u niet dichter bij God. Het doel is dan ook niet om kennis te verzamelen maar om God beter te leren kennen.
Kennis maakt daar overigens wel een onderdeel van uit.