Martin Brand 2013
Martin Brand 2013

Artikel bronnen

 

appie

cip logo

weetlogo

zoeklicht

Bovenstaande logo's bevatten een link naar de website waarvan op deze site artikelen zijn overgenomen.
Indien wij artikelen overnemen gebeurd dit altijd met vermelding van de bron.
Naast dat wij verzamelen wat voor u als lezer kan helpen het geloofsleven op te bouwen, hopen wij hiermee u ook te helpen aan bronnen die u verder kunnen helpen in die gebieden waar uw interesses liggen.
God is geen concurrent van zichzelf en wij nodigen u dan ook graag uit om in uw zoektocht deze andere sites ook te bezoeken.

Het christelijk geloof is een fysiek geloof. Het draait allemaal om wat er met Jezus is gebeurd op fysiek vlak. Hij werd geboren, Hij werd begraven, Hij stond op uit de dood; het zijn allemaal dingen die te maken hebben met zijn lichaam. Is dat niet opmerkelijk? Het is geen geloof dat zich afspeelt op de wolken. Het is heel erg ‘down to earth’.

Ook valt op dat de feiten waar het christelijk geloof op gebaseerd is, over dingen gaan die met Jezus zijn gebeurd. Jezus werd geboren, gekruisigd, begraven en stond op uit de dood. Dat zijn allemaal dingen die gaan over wat er met hem is gebeurd. In dit artikel gaat het over Jezus' geboorte. Die had zonder goddelijk ingrijpen nooit plaatsgevonden. 

Laten we allereerst kijken naar de menselijke kant van het kerstverhaal.

Geen geboorte in de geschiedenis wordt op zo’n grote schaal gevierd als die van Jezus. Het kerstfeest is een universeel fenomeen. Het is het verhaal over een jong Joods stel in hun tienerjaren, Jozef en Maria. Ze trouwden haastig omdat zij zwanger raakte voor het huwelijk. Toen de baby geboren werd waren ze ver van huis. Ze hadden een lange reis gehad. Waarom zou een zwangere vrouw zo ver reizen? Dat is niet het beste wat een zwangere vrouw kan doen! Het antwoord is dat ze in haar cultuur de doodstraf kon krijgen vanwege haar voorhuwelijkse zwangerschap. Daarom kon thuis niemand anders voor haar zorgen, behalve haar nieuwe man.

Maria moest Jozef vergezellen omdat een keizer, duizenden kilometers verderop, een nieuwe belasting had ingevoerd. Hij stond er op dat iedere burger zich liet inschrijven in zijn of haar geboorteplaats, dus deden deze jonge man en jonge vrouw dat. Ze lieten zich samen met hun familie inschrijven. Zij was naar alle waarschijnlijkheid 15 jaar, hij was ongeveer 17 of 18. Dat was destijds de gebruikelijke leeftijd voor zo’n koppel. Hij kon haar niet alleen achterlaten, omdat niemand op haar zou letten. Daarom reisde zij mee. De stad was op dat moment vol familie die zich ook moesten laten inschrijven, ook zij wilden niet voor het jonge meisje zorgen vanwege de voorhuwelijkse zwangerschap. Om die reden gingen ze naar een lokale herberg om een slaapplek te zoeken.

Herberg
Je moet weten hoe een herberg in het Midden-Oosten in elkaar zit, wil je het verhaal over Jezus’ geboorte kunnen begrijpen. Stel je een hele hoge muur voor, die is opgesteld in de vorm van een vierkant. In de muur zitten geen ramen, behalve één opening, een dubbele poort aan de voorkant. Dat is de enige ingang. Deze is zo ontworpen dat het bestand is tegen wilde dieren en bandieten. Wanneer je naar binnen loopt, zie je dat er rondom de muur allerlei kamers zijn, soms met twee verdiepingen. De ramen zijn allemaal gericht op de binnenplaats. Voor Jozef en Maria was er echter geen kamer beschikbaar. Dat betekent niet dat er geen kamer vrij was, maar dat er geen kamer was om te huren. Er was wel een binnenplaats met een bron. Die bron voorzag in water voor de mensen en hun reizende dieren. Er waren ook voederbakken voor de dieren, zodat mensen een kamer konden boeken en hun kamelen en ezels konden vastbinden en achterlaten op de binnenplaats.

Wanneer er geen kamer beschikbaar was, kon men ervoor kiezen om te slapen op de binnenplaats bij de dieren en de voederbakken. Dat is wat Jozef en Maria deden. Ze gingen ’s avonds op de binnenplaats liggen en sliepen tussen de dieren in de openlucht. Na een paar uur slapen bracht Maria een baby ter wereld. Ze wikkelde de baby in doeken en legde hem in een voederbak. Dat is het beeld wat je voor ogen zou moeten hebben wanneer je denkt aan het kerstverhaal, geen stal. De Bijbel spreekt nergens over een stal of een grot. Het spreekt alleen maar over een herberg waar geen kamers meer beschikbaar waren en over Maria die haar kind in doeken wikkelt en in een voederbak van de dieren legt. Niet echt een heilzame omgeving om een baby ter wereld te brengen! Zou jij op zo’n plek een baby willen krijgen?

Bezoek
Wanneer er een baby geboren wordt, krijgt het normaal gesproken bezoek van mensen, die de nieuwe baby willen zien. Het interessante is dat er in de Bijbel nergens staat dat er familie op bezoek kwam om de baby te zien. Dat is opmerkelijk, omdat de stad vol zat met familie; neven en nichten, ooms en tantes. Niemand van hen kwam naar de baby kijken. Er kwamen wel twee andere groepen mensen. Eén groep kwam van een paar honderd meter afstand. Zij behoorden tot de armste burgers binnen hun cultuur. Het waren herders. Ze bevonden zich onderaan de sociale ladder, maar juist zij kwamen als eerste naar de baby kijken.

Een paar maanden later kwamen er geleerden uit een ver land. Dat was de tweede groep. Ze brachten dure cadeaus mee: goud, wierook en mirre. Dat deden ze omdat ze geloofden dat de baby koninklijk was en koninklijk bloed had. Dat was ook zo, want Jozef en Maria waren afgereisd naar de stad van hun voorouders. Ze waren afstammelingen van koning David, zowel Maria als Jozef. Om die reden kwamen de geleerden naar Bethlehem, al waren ze in eerste instantie niet van plan om daar heen te gaan. Ze kwamen namelijk via Jeruzalem. Een koning wordt toch geboren in de hoofdstad?

Daar aangekomen ontmoetten ze een koning, met de naam Herodes. Hij was nog niet eens Joods, hij was een afstammeling van Ezau, niet van Jakob. Hij was een Edomiet. Hij had de Romeinen betaald voor de troon van Israël. Herodes zat op die troon. Deze onschuldige geleerden kwamen naar hem toe en zeiden: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden?’ Herodes werd jaloers en zei: ‘Als jullie de baby vinden, kom dan naar mij toe en vertel me waar hij is, dan zal ik hem aanbidden.’ Wat hij eigenlijk in zijn hart bedoelde, was dat hij dan ‘zou komen om hem te vermoorden’.

Toen de wijzen na het bezoek aan de baby een andere route naar huis namen en Herodes niet lieten weten waar de baby was, gaf hij de opdracht om ieder jongetje onder de twee jaar in Bethlehem te doden. Het was inmiddels een paar maanden na Jezus geboorte. Er was een gigantische slachting in Bethlehem. Je realiseert je nu waarschijnlijk dat de meeste baby’s die daar werden vermoord uit Jezus’ neefjes bestonden. Jezus’ geboorte resulteerde in de dood van veel familieleden en liet rouwende families achter. Dat zie je nooit op een kerstkaart! Toch is het onderdeel van het verhaal. Gelukkig konden Jozef en Maria als jonge Joodse ouders net op tijd ontsnappen. Ze werden vluchtelingen, honderden kilometers van hun eigen land verwijderd. De eerste jaren van Jezus’ leven leefde hij in een andere cultuur, met een andere taal, totdat het gezin in staat was om terug te keren naar hun eigen dorp Nazareth. Herodes was namelijk gestorven.

Dit is de menselijke kant van het verhaal. Dit is dan ook wat de wereld gelooft. Ongelovigen hebben problemen met de rest van het verhaal, ook al vieren veel van hen ieder jaar kerst.

Dit is de menselijke kant van het verhaal. Dit is dan ook wat de wereld gelooft. Ongelovigen hebben problemen met de rest van het verhaal, ook al vieren veel van hen ieder jaar kerst. Zo ver willen niet-gelovigen wel gaan met het hele verhaal. Toch is dit niet alles. In feite moeten we teruggaan naar het begin om aan te kunnen wijzen hoe vaak er bovennatuurlijke dingen gebeurden in het verhaal, waardoor het verhaal mogelijk werd gemaakt.

Het verhaal, wat net is omschreven, kon nooit plaatsvinden wanneer God zich er op cruciale momenten niet mee had bemoeid en op zulke momenten niet iets had gedaan of gezegd waardoor het verhaal een andere wending kreeg. Het is zowel een romantisch als een fascinerend verhaal, maar als je niet gelooft in het bovennatuurlijke en Gods interventie, dan snap je het verhaal niet. Sterker nog, het verhaal van Jozef en Maria had nooit kunnen plaatsvinden wanneer het slechts een menselijk verhaal was geweest.

Je kunt het kerstverhaal bijvoorbeeld niet uitleggen zonder de aanwezigheid van
engelen. Engelen zijn een wezenlijk onderdeel van Gods schepping. Wij mensen staan niet bovenaan de ladder van Gods schepping of bovenaan de ladder van evolutie. Daar staan de engelen. God heeft ons mensen iets minder gemaakt dan engelen en iets meer dan dieren. We zijn geen engelen of dieren, maar we zitten er als het ware tussenin.

Zonder engelen zou het kerstverhaal niet hebben plaatsgevonden. Gedurende het leven van Jezus speelden engelen op ieder kritiek moment een cruciale rol. Tijdens ieder kritiek moment waren ze erbij betrokken. Wanneer je niet gelooft in engelen kun je niet in het verhaal van Jezus geloven. Dat kan echt niet. Ze waren er bij toen Jezus in de wildernis werd verzocht, ze waren in de hof van Getsemane toen hij zo verschrikkelijk leed. De enige crisis waar ze niet bij waren was zijn dood. Bij zijn opstanding en hemelvaart waren ze er wel weer bij.

Nonsens
Wanneer je niet in engelen gelooft, is het verhaal over Jezus gebaseerd op nonsens. Engelen zijn Gods boodschappers en het kerstverhaal begint met de engel Gabriël die aan Maria verschijnt om haar iets ongelooflijks te vertellen: ‘God zal ervoor zorgen dat je zwanger wordt.’ Wat een boodschap! Geen vrouw in de geschiedenis had zoiets gehoord. Toch geloofde Maria het, al had ze wel een discussie met de engel. Ze zei: ‘Hoe kan ik een baby krijgen? Ik heb geen man, ik heb geen seks gehad, ik ben nog maagd.’ Toen werd haar verteld: ‘God zal ervoor zorgen dat je zwanger wordt, hij zal dat in je binnenste doen en je een zoon geven.’ Wat een mededeling! Dit maakte dit vijftienjarige meisje wel heel bijzonder.

God koos Maria niet omdat ze al bijzonder was. Door haar te kiezen, maakte hij haar bijzonder.

Maria
We moeten niet vergeten dat de Bijbel een aantal prachtige dingen zegt over Maria. Ze was de eerste charismatische christen in de Bijbel. Ze zei: ‘Laat de heilige Geest met mij doen wat u wilt.’ Ze sprak nadat Jezus naar de hemel was gegaan in hemelse talen. Na die tijd verdwijnt ze uit zicht en wordt ze een lid van de gemeenschap. Haar werk zat er op. Ze trok zich rustig en bescheiden terug in de gemeenschap van de gelovigen. Gedurende haar leven distantieerde Jezus zich van Maria. Toen hij zijn eerste wonder deed en water in wijn veranderde, noemde hij haar niet ‘moeder’ maar ‘vrouw’. ‘Wat heb ik met u te maken?’ zei hij. Toen er eens mensen naar hem toe kwamen, zeiden ze: ‘Jezus, uw moeder, broers en zussen staan buiten op u te wachten om u mee naar huis te nemen. Ze denken dat u schizofreen bent.’ Jezus antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Degene die de wil van mijn vader in de hemel doet, zal mijn broer zijn.’

Aan het kruis riep Jezus zijn geliefde discipel Johannes naar de voet van het kruis, waar zijn moeder stond en zei: ‘Johannes, dit is vanaf vandaag je moeder. Maria, Johannes is vanaf vandaag uw zoon.’ Zo gaf hij de zorg voor zijn moeder aan Johannes. We moeten weten wat de Bijbel over Maria te zeggen heeft en we behoren daarin gebalanceerd te zijn. Niet dat we dingen over Maria zeggen die niet kloppen.

Jozef
Ik heb trouwens ook veel respect voor Jozef. Wat een man was dat zeg! Hij was maar een jonge man toen hij erachter kwam dat zijn verloofde zwanger was. Hij was in shock. Toch wilde hij haar geen pijn doen en koos hij ervoor om de verloving niet af te breken, wat in de Joodse cultuur neerkwam op echtscheiding. Hij kon zich distantiëren van deze zwangere tiener, toch deed hij dat niet.

Jozef was net zoals zijn naamgenoot uit het Oude Testament een dromer. Hij geloofde dat God door dromen kan spreken. God sprak in een droom tot Jozef en zei: ‘Maak je geen zorgen over Maria, die nu zwanger is. Ze is je niet ontrouw geweest. Ik ben daarvoor verantwoordelijk.’ Jozef geloofde dat. Hij was de eerste man die geloofde dat God zelf een vrouw zwanger kan maken! Wat een bijzonder geloof!

Er staat ook dat Jozef na de droom met Maria trouwde. Op die manier nam hij de schuld van de zwangerschap op zich. Later sprak God tot hem in een droom en zei: ‘Je baby zal omkomen tenzij je met de baby vlucht.’ Toen hij dat gedroomd had, geloofde hij het gelijk. Hij redde de Redder voor ons. Wat een man!

JOZEF REDDE DE REDDER VOOR ONS!

Wanneer we ons afvragen hoe de twee groepen bezoekers over de baby hoorden, komen we erachter dat engelen opnieuw een belangrijke rol speelden. Men hoorde namelijk niet via een mededeling in de krant over Jezus. Het was ook geen geboortekaartje die hen mededeelde dat de baby geboren was.

Hoe hoorde men het dan?

De herders hoorden over de geboorte doordat engelen het hen verkondigden. Ze keken naar de lucht en plotseling vulden engelen de lucht en overweldigden hen met gezang. Het was een bovennatuurlijke ervaring. Onmiddellijk lieten ze hun schapen achter en gingen naar de stad. De engelen zeiden zelfs dat ze de baby in een voederbak zouden vinden. ‘Ga op weg om hem te zien,’ zeiden ze.

Ster
De manier waarop de geleerden over de geboorte hoorden, kunnen we nog indrukwekkender noemen. Zij zagen namelijk een ster. Je moet je realiseren dat er in de Bijbel een bijzondere profetie staat die werd uitgesproken door Bileam, wiens ezel tegen hem sprak. Als dat niet bovennatuurlijk is! Hij had voorzegd dat de scepter zou opkomen in Juda en zou worden aangekondigd door een ster. Alleen Joden kenden die profetie en alleen Joodse geleerden zouden daar naar op zoek gaan.

Toen ze aan de hemel een hoogst opmerkelijke ster zagen, besloten ze terug naar Israël te gaan. Dat was namelijk de plaats waar ze thuishoorden en waar ze de koning zouden zien. De geleerden reisden af naar Jeruzalem, waar ze een koninklijke prins dachten aan te treffen. Het tegendeel bleek echter waar. Toen ze het paleis van Herodes uit kwamen, zagen ze de ster opnieuw en volgden deze. Ongeveer vier kilometer verderop lag Bethlehem.

Over die ster is trouwens veel discussie. Waren het drie planeten bij elkaar? Twee sterren die tegen elkaar waren opgebotst? Dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat deze ster de geboorte markeerde van de koning. De geleerden geloofden dit. In het verhaal over de geboorte van Jezus vinden we de bijzondere combinatie tussen goddelijk ingrijpen en geloof van mensen, die geloofden wat hen verteld werd. Dat is een unieke combinatie. Zonder deze combinatie hebben we geen verhaal.

Jezus’ geboorte is dus uniek. Zonder de aanwezigheid van Gods bovennatuurlijke engelen aan Maria, Jozef en de herders zou er niets meer van over blijven. En zonder de door Gods ster aan de hemel ook niet. En dan hebben we het nog niet eens gehad de maagdelijke geboorte.

Overgenomen van CIP.nl / 09-01-2017 door David Pawson

Dit delen:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter