Oude geschriften

Er blijken heel wat oude geschriften te zijn. Zo is alleen al van Henoch, de over-grootvader van Noach, bekend dat er drie boeken van hem zijn. Van twee van deze boeken ben ik de tekst op internet tegen gekomen. Maar er is veel meer te vinden. Een ander voorbeeld hiervan is het eerste en tweede boek van Adam en Eva. Uiteraard valt veel hiervan niet weer te geven, al was het alleen al vanwege de copyright die er vaak op staat. Op deze pagina gaan we echter een poging doen boeken die vrij zijn van copyright hier te verzamelen. Over de andere boeken gaan we informatie over verzamelen.

"Alles" over Gods woord

Over Gods Woord valt heel veel te zeggen. Zoveel dat alle bibliotheken bij elkaar te klein zouden zijn. Om die reden ben ik dan ook genoodzaakt om selectief te zijn. Vandaar ook dat "Alles" tussen aanhalingstekens staat. Er valt echter wel heel veel over te verzamelen. Ik doe dan ook wel een poging om "alles" te verzamelen wat voor u interensant zou kunnen zijn en waardoor uw geloof zou kunnen groeien.

Het gaat er hierbij niet om, om zoveel mogelijk kennis over God te verzamelen. Uiteindelijk brengt alleen het hebben van kennis u niet dichter bij God. Het doel is dan ook niet om kennis te verzamelen maar om God beter te leren kennen.
Kennis maakt daar overigens wel een onderdeel van uit.