Onze missie en visie

Onze missie en visie bestaat uit het brengen van het Woord van God in de provincie Brabant. Wij zetten ons in voor openheid, eenheid en samenwerking tussen christelijke organisaties en kerken. Brabant voor Jezus heeft ook het verlangen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen. Het is Gods wil dat mensen in hun door God gegeven bestemming gaan leven. Het is ons verlangen dat velen zullen ontdekken dat Gods liefde de duisternis overwint. Ook in Brabant!

Onze visie valt uiteen in twee belangrijke peilers:

  1.   Enerzijds willen wij de gehele provincie Brabant bereiken met de bevrijdende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus.
  2.   Anderzijds de eenheid in Christus, terug brengen tussen de christenen binnen de kerk(en) zowel als tussen de kerken en overige christelijke organisaties onderling.

God heeft ons daartoe een aantal geweldige gereedschappen gegeven, namelijk gebed, verkondiging en samenwerking.

B4J logo

Gebed

Een maal per maand komen wij samen om voor onze stad en regio te bidden. Hiervoor is in Waalwijk dan ook een interkerkelijke stadsgebedskring in het leven geroepen. In Brabant zijn in een aantal plaatsen meer stadsgebedskringen actief.

Verkondiging

We streven er naar om het Evangelie zowel op pakkende als laagdrempelige wijze te brengen. Dit doen we op dit moment middels het organiseren van eigentijdse, liefst Nederlandstalige gospel-/praise concerten, al of niet in combinatie met een goede spreker.

Bovendien willen we iedereen naderhand in de gelegenheid stellen na te praten en vragen te stellen.

Samenwerking

Om bovengenoemde avonden te realiseren is een groep vrijwilligers nodig om allerlei taken uit te voeren. Wat de taak of de kerkelijke achtergrond ook is, alle vrijwilligers hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen en als mensen samen iets ondernemen schept dat een band.