Stadsgebed Waalwijk

Stadsgebedsteam Waalwijk is gestart in oktober 2010. Het Stads-/Regiogebed is interkerkelijk.
Ons team bestaat uit mensen uit diverse kerken. Alle teamleden wonen in deze regio en gaan naar een kerk in deze regio.

Hoe wij werken

De praktijk is zo divers als bidders en bidden maar kunnen zijn.

Er is meest een tijd van aanbidding en een bespreking van de gebedsonderwerpen voor die bijeenkomst. Ieder is vrij om onderwerpen in te brengen. Daarna wordt er gebeden voor de onderwerpen, met tijd om naar God en elkaar te luisteren.

Gebed is ook een spontaan gebeuren. Zo mogen onderwerpen die tijdens het bidden in gedachte komen ook gewoon benoemd worden, mag het gebed onderbroken worden door "zingend bidden", het zingen van een lied of het lezen van een Bijbeltekst die in iemand opkomt.

Waarvoor er wordt gebeden

Het is niet alleen bidden, ook danken en proclamatie, en soms schuld belijden. De nadruk ligt niet op individuele bekeringen of genezingen, maar op noden en behoeften van de gemeenschap.

Er wordt onder andere gebeden voor de regio voor geestelijke groei, zegen over de voorgangers/predikanten, maatschappelijke relevantie van de kerkelijke gemeenten, eenheid in en tussen de kerken en opwekking.

En er wordt gebeden voor de maatschappij: de overheid, recht en gerechtigheid, beleidsdoelen en eventueel bekering in haar beleid, belijdenis van stedelijke zonden, enz.

Doel stadsgebed

Het einddoel van het Stadsgebed is een opwekking in de gemeente/regio, via de heerschappij van Jezus Christus in de gemeente, en daardoor in de maatschappij.