Vele kerken

Sinds de reformatie nu zo'n vijfhonderd jaar geleden is er scheuring op scheuring geweest. Gekscherend wordt er in Nederland wel eens gezegd: "zoveel meningen, zoveel kerken". Dit geeft iets weer van het feit dat iedereen zijn eigen mening heeft. Op zich is dit niet erg want iedereen mag dat hebben. Wel jammer is het dat dit in het verleden tot zoveel scheuringen heeft geleid. Kennelijk hebben de verschillen onderling in het verleden nogal zwaar geteld. Je kunt je afvragen of dit ook de bedoeling van God is geweest.

Sint-Jan 's-Hertogenbosch
Sint-Jan, 's-Hertogenbosch (zuidzijde)

Toenadering

Tegenwoordig zien we weer een toenadering tussen de verschillende kerken en kerkgenoodschappen. De verschillen worden meer en meer opzij gezet zo lijkt het.
Vele kerken tellen minder leden en worden daarmee ook gedwongen om samen te werken of zich samen te voegen met een andere kerk om financieel overeind te blijven.
Toch lijkt dit niet de enige reden. Als je kerkelijke mensen zou vragen wat nu het verschil in geloven is tussen hen en een ander kerk in de buurt, kunnen ze het verschil vaak niet eens noemen. Meer samenwerking lijkt dan een voor de hand liggende oplossing.
Deze samenwerking en samensmelting komt ook tot uiting in het ontstaan van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004. Hier is uiteraard al een lang proces aan vooraf gegaan.


B4J logo

Waarom deze site

Als die toenadering gaande is, waarom dan deze website?
Deze toenadering lijkt hoofdzakelijk te zijn binnen de reformatorische gelederen. Daar waar in sommige plaatsen de evangelische- en de reformatorische kerken elkaar lijken te vinden is dat in andere plaatsen nog niet het geval. Dit geldt ook richting de Rooms-Katholieke kerk. Hoewel hier ook beweging is, lijken deze drie grote blokken; evangelisch, reforatorisch en Rooms-Katholiek, elkaar nog steeds maar moeilijk te kunnen vinden. En dat is jammer als je bedenkt dat we allen in één en de zelfde God geloven en één en de zelfe God dienen.

Brabant voor Jezus probeert dan ook deze drie groepen met elkaar te verbinden. Allereerst door via deze site er voor te kunnen zorgen dat deze drie groepen met elkaars evenementen in aanraking kunnen komen. Maar ook door datgene te benadrukken dat ons bindt, namelijk ons geloof in Jezus Christus.