Overige thema's

Onderstaande tijdlijn geeft het voorgeslacht van Noach weer. Zoals de tijdbalk laat zien heeft Adam zelfs nog Lamech, de vader van Noach, geboren zien worden. Adam heeft daardoor zijn belevenissen met God aan velen door kunnen vertellen en zelfs Lamech heeft het hierdoor uit eerste hand van Adam persoonlijk kunnen horen. Adam stierf namelijk pas toen Lamech, de vader van Noach, 56 jaar oud was.

zondvloed
 De Zondvloed

We weten dat Henoch, de overgrootvader van Noach, kon schrijven, want er zijn oude handschriften opgedoken die, gezien de verhalen en de details er in, oorspronkelijk door Henoch geschreven moeten zijn. In een van de geschriften van Henoch maakt hij er melding van dat gevallen engelen de mensen hebben leren schrijven. Daar ook Henoch Adam persoonlijk gekend moet hebben mogen we veronderstellen dat, wat Henoch schrijft over bijvoorbeeld Adam, betrouwbaar is.
Het is zeer aannemelijk dat de geschriften van Henoch door Noach in de Ark zijn mee genomen. Mozes lijkt namelijk van een aantal zaken, die in werken van Henoch staan, nauwkeurig op de hoogte te zijn. Zo blijkt Genesis 6:1-2 vrijwel identiek aan Henoch 6:1-2, een stukje uit: "Het boek van Henoch".

  Tijdlijn tot zondvloed  
  In deze tijdlijn vertegenwoordigd elke dunne vertikale lijn een periode van 20 jaar. De grafiek zelf bevat daarmee enige onnauwkeurigheid. De getallen er naast zijn echter betrouwbaar overgenomen uit de geslachtsregisters in de Bijbel. De Blauwe lijn vertegenwoorigd het moment van de Zondvloed.  

Ake van Andel

Dit delen:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter