Bijbelstudies

Stoffige Bijbel

Het vasten

Veel Christenen zijn niet meer zo bekend met het vasten. Waarschijnlijk alleen de oudere katholieken onder ons weten nog van een vastenperiode, die meteen na het carnaval begon.
Toch is het een uitermate Bijbels thema. We weten dat Jezus Zijn bediening begon met een periode van veertig dagen vasten. Ook de discipelen van Johannes De Doper deden het blijkbaar anders zouden ze niet hun beklag hebben gedaan bij Jezus over het feit dat Zijn discipelen er niet aan mee deden (Matteus 9:14).
Op deze pagina kunt u meer te weten komen over het hoe en het waarom van het vasten.

Bijbelstudies

Op deze pagina vindt u Bijbelstudies over diverse onderwerpen. Voor zover het studies van anderen betreft zijn deze met toestemming over genomen. Aan de linkerkant (voor telefoons hierboven) kunt u een keuze maken uit een onderwerp. Elk onderwerp kan meerdere studies bevatten. Zo zijn er al vele, soms dikke, (studie-)boeken geschreven over alleen al het onderwerp gebed. Indien een studie meerdere duidelijk te onderscheiden onderdelen heeft is het vervolgens mogelijk een apart onderdeel te kiezen.

Met de hier aanwezige studies proberen wij u niet van het 'droge' studiemateriaal te voorzien maar juist van studies die u in praktische zin verder helpen het geloof verder uit te diepen en te doen groeien.

Wij wensen u veel lees- en studeerplezier toe.

B4J logo